LMPF | ATVIRAS LMPF LAIŠKAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJAMS
16345
post-template-default,single,single-post,postid-16345,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ATVIRAS LMPF LAIŠKAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJAMS

ATVIRAS LMPF LAIŠKAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJAMS

Gerbiami  miškininkai,

Po 2018-03-22 d. VĮ Valstybinių miškų urėdijos centrinės  administracijos ir VĮ VMU regioninių padalinių darbuotojų susitikimo Vilniuje, A. Juozapavičius g. 9, jaučiu pareigą Jums parašyti ir pasidalinti informacija.

Susitikimo metu iš salėje buvusių miškininkų nuskambėjo pretenzijos, kad profesinės  sąjungos tinkamai negina regioniniuose padaliniuose dirbančių žmonių. Dėl regioninių padalinių centrų patvirtinimų liko nepatenkinti Druskininkų ir Kuršėnų padalinių darbuotojai, patikėję politikų ar kitų įtakingų asmenų pažadais padalinių centrus steigti jų buvusių urėdijų pagrindu, o ne Veisiejuose ar Šiauliuose. Nepasitenkinimas ir replikos nuskambėjo iš tų padalinių žmonių, kuriuose darbuotojų atstovavimą vykdo ne mūsų  (LMPF)  federacijai  priklausančios profesinės sąjungos. Noriu priminti, kad  2018-01-31 d. susitarimą dėl profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pasirašė 35-ios iki reorganizavimo savarankiškai veikusios miškų urėdijų (dabar regioninių padalinių) profesinės sąjungos: Anykščių, Biržų, Dubravos, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Kauno, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Panevėžio, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šalčininkų, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Veisiejų, Vilniaus, Valstybinio miškotvarkos instituto. LMPF taip pat  atstovauja tiesiogiai į Federaciją įstojusius  Alytaus, Šiaulių, Varėnos, Šakių, dalį Kaišiadorių ir Valkininkų regioninių padalinių darbuotojų. Jungtinė LMPF atstovybė jungia virš 1600 savo narių, t.y. daugiau kaip pusę  visų VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų.  Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacija ir jos jungtinė atstovybė neatstovauja ir negina darbo taryboms ar kitoms profesinėms sąjungoms priklausančių darbuotojų: Druskininkų padalinio;  Kaišiadorių padalinio darbuotojų, priklausančių Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkas V. Laukys); Kuršėnų regioninio padalinio darbuotojų, priklausančių Lietuvos profesinei sąjungai ,,Solidarumas“ bei Zarasų padalinio darbuotojų, kuriame nėra veikiančios LMPF profsąjungos. Šių regioninių padalinių darbuotojai dėl tinkamo jų atstovavimo ir gynimo turi kreiptis į savo išrinktus atstovus. Dėl jų lūkesčių ar siūlymų įgyvendinimo LMPF nėra atsakinga.

Susidarius situacijai, kad ne visų regioninių padalinių darbuotojai yra atstovaujami mūsų federacijos, logiška ir tikėtina, kad visose esamose ir būsimose socialinėse derybose su VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovybe lemiamą įtaką turės didžiausią darbuotojų skaičių jungianti  profesinė sąjunga – t.y. LMPF jungtinė atstovybė,  šiandien vienijanti daugiau kaip 50 proc. visų įmonės darbuotojų. Todėl kviečiame visus prisijungti prie mūsų gausios komandos, kuriant savo padaliniuose LMPF profesinės  sąjungos skyrius.

Primenu, kad LMPF  jungtinė atstovybė išrinkta atviru balsavimu LMPF Tarybos posėdyje ir sudaryta iš 7 narių: LMPF pirmininkės (I. Ruginienė), LMPF pirmininko pavaduotojo (J. Ūsas) ir  5 regioniniuose padaliniuose veikiančių profesinių sąjungų pirmininkų:  A. Čepienė, D. Dapkus, N. Lemežis, A. Vaitkevičienė, M. Kriščiūnas.  Taryboje labai atsakingai buvo įvertinta šių žmonių kompetencija ir žinios pagal kiekvieną įmonės veiklos kryptį. Pasiskirstyta sekančiai: LMPF pirmininkė bei pavaduotojas atsakingi už  derybų organizavimą, tarpusavio komunikaciją, teisinę informaciją, ryšių sklaidą, socialinių klausimų sprendimą ir kt. klausimus; už ekonominį  buhalterinį  modulį  bei kt. bendrąsias funkcijas – Kazlų Rūdos regioninio padalinio ekonomistė Asta Čepienė;  medelynų veiklą – Radviliškio medelyno viršininkas Dainius  Dapkus; miškininkystės veiklą  ir ruošą  – Mažeikių vyriausiasis miškininkas Nerijus Lemežis;  žmogiškųjų išteklių valdymą – Biržų personalo inspektorė Ala Vaitkevičienė; girininkijų modulį  –Mindaugas Kriščiūnas. Jungtinės atstovybės nariai parinkti pagal jų ilgametę profesinę patirtį tiesioginiame darbe.

2018-02-22  vykusiosiose   VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovybės ir LMPF jungtinės atstovybės derybose LMPF teikė siūlymą įmonės valdybos sprendimo projektui, kad jungiant regioninius padalinius (Druskininkų – Veisiejų, Šiaulių  – Kuršėnų), regioniniai centrai būtų įkurti Veisiejuose ir  Šiauliuose. Analizavome šių jungiamų padalinių turimą  materialinę  techninę  bazę,  ūkinės veiklos perspektyvas,  galimybes  po reformos atsilaisvinusį turtą ir pastatus pritaikyti kitoms verslo ar vietos bendruomenių reikmėms. Atstovavome šiuose jungiamuose padaliniuose esančių mūsų profesinės sąjungos narių pageidavimus ir argumentus. Valdyba atsižvelgė ir  į LMPF jungtinės atstovybės siūlymus formuojant pagrindinius atrankos reikalavimus regioninio padalinio vadovo pareigoms užimti.  Regioninių padalinių centrus bei padalinio vadovo atrankos ir priėmimo į pareigas aprašą Valdyba patvirtino, atsižvelgdama į LMPF jungtinės atstovybės siūlymus.  Tai suteikia pagrindo  manyti, kad konstruktyvios derybos ir tarpusavio susiklausymas tarp LMPF ir VĮ VMU vadovybės vyks ir ateityje.

Nuo 2018 m. kovo 19 d. darbą pradėjo naujas VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius  Pulkauninkas. Nuolatinio vadovo atėjimas atneš daugiau stabilumo, aiškumo ir susikaupimo naujos įmonės centrinėje administracijoje ir padaliniuose. Tikimės iš centrinės administracijos konstruktyvių derybų ir bendradarbiavimo. Laukia nelengvas padalinių jungimo ir jų struktūrų derinimas. 2018-02-22  derybų metu susitarta, kad šis darbas vyks etapais, patvirtinus nuolatinius padalinių vadovus,  įvertinus ne tik bendrinius struktūros formavimo rodiklius, bet ir  atsižvelgiant  į kiekvieno padalinio specifiką. Kalbant apie girininkijų darbuotojų skaičių buvo kalbėta, kad centralizavus miško ruošą, tikslinga  1 pareigūnui priskirti 1000 ha valstybinės miško žemės plotą. Tolimesnėje ateityje laukia dideli iššūkiai formuojant  bendrą įmonės darbo apmokėjimo sistemą. Tarsimės dėl vienos, VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams palankios,  socialiai atsakingos Kolektyvinės sutarties.

Šiuo laikotarpiu labai reikalingas visų  Jūsų įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas įmonės veiklos optimizavimo procese, teikiant savo siūlymus, pastabas, kritiką. LMPF laikėsi, laikosi ir  toliau nuosekliai laikysis  pozicijos dėl visų esamų girininkijų ir kitų darbo vietų išsaugojimo, nemažinant dabar esančio darbuotojų skaičiaus,  tiek specialistus, tiek darbininkus integruojant į jų kompetencijai tinkamas darbo vietas. Visuomet pabrėžiame darbininkų būtinumą padaliniuose,  kompleksinio ūkininkavimo svarbą bei buvusių urėdijų socialinių funkcijų tęstinumą. Esant kelių darbuotojų konkurencijai į vieną darbo vietą, LMPF teiks prioritetą ir atstovaus savo organizacijai priklausančius profsąjungos narius.

Mieli miškininkai, kviečiu nesižvalgyti atgal, pamiršti buvusias nuoskaudas, susitelkti bendram darbui. Šiandien visų mūsų bendras tikslas yra suburti kvalifikuotų, profesionalių, atsakingų, sąžiningų, savo profesiją ir darbą mylinčių žmonių komandą, VĮ Valstybinių miškų urėdiją padaryti viena iš stipriausių ir prestižinių valstybės įmonių, kurioje dirbti būtų gera, įdomu ir garbė.

Kviečiu kartu spręsti iškilusias problemas, tartis, derėtis, orientuotis į bendrą įmonės pažangą ir aukščiausius moralės standartus. Tik bendromis jėgomis galime sukurti gerą psichologinę atmosferą, pakelti reformos metu nepelnytai sumenkintą miškininko profesijos prestižą. Visuomet žinokite, kad  iškilus bet kokiam klausimui  ar sunkumui, galite kreiptis į LMPF. Esame atviri ir pasiruošę Jums padėti. Skatiname jungtis, burtis ir veikti kartu!

 

Pagarbiai

LMPF Pirmininkė

Inga Ruginienė